COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Drepturile și responsabilitățile pacientului

Drepturile pacientului

În sensul consolidării drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnității și integrității pacientului, IMSP „CMFmun. Bălți” respectă prevederile conținute de Legea Nr. 263 din 27-10-2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului.

Pacientul are dreptul la :

 • informații complete asupra stării lor de sănătate, metodele de profolaxie, diagnostic, tratament și recuperare, precum și la riscul potențial și eficiența terapeutică a acestora, prognoză și progresul tratamentului, despre alternative ale metodelor propuse, inclusiv non-tratamentului; 
 • informații cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul și modalitatea de prestare a serviciilor respective; 
 • refuz sau oprire a intervenției medicale, implicațiile refuzului sau opririi unei astfel de intervenții trebuie explicate cu grijă pacientului.
 • acceptare sau refuz la participarea la cercetarea biomedicală(studiu clinic), în modul stabilit de prezenta lege și de alte acte normative; 
 • protecția datelor personale, inclusiv a informațiilor referitoare la starea de sănătate, diagnostic și tratament. Informațiice nu vor fi dezvăluite unor persoane terțe și vor fi păstrate conform Regulamentelor de confidențialitate.
 • asistență medicală gratuită în volumul stabilit de legislație;
 • atitudine respectuoasă și umană din partea prestatorului de servicii de sănatate, indiferent de vîrstă, apartenență etnică, statut socio-economic ;
 • securitatea vieții personale, integritate fizică, psihică și morală, cu asigurarea discreției în timpul acordării serviciilor de sănătate;
 • reducerea suferinței și atenuarea durerii , prin metodele legale disponibile, determinate de posibilitățile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 • la îngrijire terminală demnă de o ființă umană.

 

 

Responsabilitățile pacientului

 

Pacientul are următoarele responsabilități:

 • să fie înregistrat pe lista unui medic de familie; 
 • să aibă grijă de propria sănătate și să ducă un mod de viață sănătos, excluzînd acțiunile premeditate ce dăunează sănătății lui și a altor persoane;
 • să respecte măsurile de precauție în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii medicali, în cazul în care știe că suferă de o boală ce prezintă pericol social;
 • să întreprindă, în lipsa contraindicațiilor medicale,măsuri profilactice obligatorii, inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire amenință propria sănătate și creează pericol social;
 • să comunice lucrătorului medical informații complete despre bolile suportate și cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv în caz de donare benevolă a sângelui, a substanțelor lichide biologice, a organelor și țesuturilor;
 • să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienți în instituția medico-sanitară, precum și recomandările medicului în perioada tratamentului ambulator și staționar;
 • să excludă utilizarea produselor farmaceutice și a substanțelor medicamentoase fără prescrierea și acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanțe psihotrope și a alcoolului în perioada tratamentului în instituția medico-sanitară;
 • să respecte drepturile și demnitatea altor pacienți, precum și ale personalului medico-sanitar;

 

#Notă: În cazul încălcării de către pacient a regulilor de comportament în instituția medico-sanitară, adică acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică și care se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită și/ sau jignirea premeditată a onoarei, demnității sau reputației profesionale a personalului medical în exercițiul funcțiunii, se sancționează conform actelor normative în vigoare.

(în conformitate cu art.772 al Codului Contravențional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24-10-2008 privind „Ultragierea lucrătorului medical”, Art. 287 alin.(2) al Codului Penal al Republicii Moldova privind “Huliganismul”, toate cu modificările ulterioare)