COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Ziua mondială fără tutun

Anual la 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și partenerii săi marchează Ziua mondială fără tutun (ZMFT) pentru a aborda consecințele pe care le are tutunul asupra sănătății populației, mediului înconjurător, economiei și a susține politici eficiente de reducere a riscurilor condiționate de tutun, a îndemna oamenii să-și revendice dreptul la sănătate și la o viață fără tutun pentru generațiile viitoare.

Îndemnul pentru acțiune din anul curent este: „Avem nevoie de alimente, nu de tutun”. Campania are drept scop creșterea gradului de conștientizare privind impactul tutunului asupra sănătății, mediului și securității alimentare la nivel global: de la cultivare, producere, distribuire și consum. De asemenea, oferă consumatorilor un motiv în plus de a renunța la orice produs ce conține tutun.

Impactul nociv al industriei tutunului asupra sănătății, mediului și economiei țărilor este enorm și în continuă creștere, creând o presiune inutilă asupra resurselor deja limitate ale planetei noastre și ecosistemelor fragile. Campania Zilei Mondiale fără Tutun vine să încurajeze guvernele, ca să pună capăt subvențiilor pentru cultivarea tutunului, să folosească resursele financiare pentru susținerea programelor de înlocuire a tutunului cu culturi agricole durabile pentru a îmbunătății securitatea alimentară a țărilor.

În Republica Moldova, terenurile pentru cultivarea tutunului au fost reduse semnificativ, începând cu anii 90 ai secolului trecut și în prezent culturile de tutun ocupă circa 300 de hectare. Cu regret, de menționat că se dorește ”revitalizarea” ramurii de cultivare a tutunului, despre aceasta s-a discutat recent în cadrul unei ședințe la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu reprezentanții de ramură. Potrivit producătorilor și procesatorilor de tutun, țara noastră ar putea crește volumele de producere, ca să sporească exportul, considerând că producerea tutunului ar fi o ramură strategică și de perspectivă pentru economia națională.

Este dovedit faptul că producerea tutunului nu este o ramură ”strategică” și de ”perspectivă” pentru orice țară, iar veniturile obținute sunt fals percepute de către susținătorii acestei ipoteze: consecințele fiind mult mai grave și devastatoare pentru sănătatea și bunăstarea populației.

Tutunul, îmcepând cu procesele de cultivare, producere și finalizând cu consumul oricărui tip de produs ce conține tutun – prezintă o povară umană și economică substanțială, fiind asociat cu un risc crescut pentru bolile cardiovasculare, respiratorii, cancer, diabet, hipertensiune arterială și multe altele. ucigând anual peste 8 milioane de oameni pe an în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane de decese sunt cauzate de expunerea la fumul de tutun.

În Republica Moldova se estimează că peste 6000 de persoane (aproximativ 14%) mor în fiecare an din cauza consumului de tutun. Potrivit ultimului Studiu național al prevalența factorilor de risc ai BNT (STEPS, 2021) trei din 10 adulți (18 – 69 ani) sau 29,9% fumează activ, inclusiv 52% de bărbați și 7,7% de femei și acești indici fiind în creștere, îndeosebi printre persoanele tinere, atât bărbați, cât și femei.

Industria tutunului pentru a-și menține veniturile este permanent în căutarea de noi consumatori și deseori aceștea sunt adolescenții și tinerii. În Republica Moldova, conform Studiului Global al Adolescenților despre Fumat (GYTS, 2019) 16,3% din adolescenți de 13 – 15 ani sunt fumători activi, mai mult de un sfert din ei sunt expuși la fumul de tutun la domiciliu și acești indicatori sunt în creștere, comparativ cu studiul trecut (GYTS, 2013). Totodată, circa 10% din adolescenți consumă alte tipuri de produse din tutun, decât țigaretele obișnuite: 3,9% dintre ei consumă produse din tutun care nu arde (IQOS) și 17,7% – țigarete electronice. De menționat, că nicotina din e-țigarete este un aditiv extrem de dependent, care afectează creerul în dezvoltare al adolescenților și dublează șansele de a deveni fumător în viața de adult.

Mesajele Zilei mondiale fără tutun

 • Tutunul afectează grav sănătatea oamenilor

Epidemia tutunului este recunoscută ca una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică cu care s-a confruntat vreodată omenirea, ucigând anual peste 8 milioane de oameni pe an în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane de decese sunt cauzate de expunerea la fumul de tutun.

 • Tutunul afectează dezvoltarea durabilă

Potrivit unui studiu din 2018, costul economic total al fumatului, atât din cheltuielile pentru sănătate, cât și din pierderile de productivitate este echivalent cu aproape 1,8% din produsul intern brut (PIB) la nivel global.

 • Cultivarea tutunului afectează sănătatea fermierilor și a familiilor lor

Aproximativ 1 din 4 fermieri de tutun sunt afectați de boala tutunului verde (otrăvire cu nicotină). Boala este cauzată de nicotina absorbită prin piele din manipularea cu frunzelor de tutun.  De asemenea, fermierii de tutun sunt expuși zilnic prafului de tutun și altor pesticide chimice. Un fermier de tutun care plantează, cultivă și recoltează tutun poate absorbi nicotină echivalentă cu 50 de țigări pe zi, ceea ce crește riscul afecțiunilor pulmonare și altor riscuri pentru sănătate.

 • Tutunul dăunează mediului

Aproximativ 200.000 de hectare de teren la nivel global sunt defrișate anual pentru cultivarea și uscarea tutunului. Tutunul epuizează fertilitatea solului, iar reabilitarea solului după cultivarea tutunului este foarte costisitoare. Cultivarea tutunului epuizează pânzele freatice. Numai etapa de cultivare a tutunului necesită aceeași cantitate de apă de care ar avea nevoie un individ pentru un an întreg. De asemenea, cultivarea tutunului necesită utilizarea intensă a pesticidelor și îngrășămintelor, care contaminează lacurile, râurile și sursele de apa potabilă. Fumul de tutun contribuie la niveluri mai ridicate de poluare a aerului și conține trei tipuri de gaze cu efect de seră: dioxid de carbon, metan și oxizi de azot.

 • Tutunul afectează securitatea alimentară

Cultivarea și producerea de tutun provoacă daune ecologice globale pe termen lung, provocând schimbări climatice și joacă un rol crucial în determinarea viitorului agriculturii și al securității alimentare. Terenurile agricole de calitate sunt din ce în ce mai des folosite pentru cultivarea tutunului în țările cu venituri mici și medii, reducând din capacitatea lor care ar putea fi folosite pentru producerea alimentelor.

 • Renunțați la tutun pentru a salva viața și planeta

Tutunul ucide jumătate din utilizatorii săi. Fiecare țigară fumată sau consumarea oricărui produs ce conține tutun risipește resurse prețioase de care depinde existența noastră. Renunță la tutun pentru sănătatea ta și a planetei noastre.

 • Încurajați fermierii de tutun să treacă la culturi durabile

Autoritățile ar trebui să încurajeze fermierii de tutun și să-i susțină pentru a trece la culturi alternative, mai durabile, cum ar fi cerealele, leguminoasele, fructele, dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru a reduce impactul negativ al tutunului și a asigura securitatea alimentară.

Renunțați la tutun și contribuiți la securitatea alimentară globală!

Totodată este necesar de a continua implementarea și punerea în aplicare a măsurilor de control al tutunului. OMS solicită țărilor și factorilor de decizie să înăsprească legislația antitutun în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului și îndeamnă țările să nu colaboreze cu industria tutunului.

Republica Moldova, ca țară – parte a Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind Controlul Tutunului (CCCT), continuă să consolideze cadrul legislativ privind controlul tutunului. Astfel, la 28 decembrie 2022, Guvernul a aprobat noi modificări și completări la regulamentele sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe Principalele prevederi se referă la completarea cerințelor și stabilirea listei de notificare şi raportare a informației privind dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau produselor conexe; extinderea aplicării reglementărilor privind comercializarea și publicitatea acestor produse și anume:

 • aplicarea interdicțiilor de expunere vizibilă;
 • interzicerea comercializării persoanelor și de către persoane sub 18 ani a acestor produse;
 • interzicerea a oricăror forme de publicitate și a utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand în scopul promovării, directe sau indirecte a acestora, etc.


Luna Națională de profilaxie a bolilor diareice acute, intoxicafiilor alimentare și holerei

În perioada 01-31 mai 2023, în țară sunt organizate activităţi de informare, educare și comunicare în contextul marcării lunii de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicaţiilor alimentare şi holerei. Astfel, sunt desfășurate măsuri de promovare a cunoștințelor privind maladiile cu factor de transmitere alimentar și hidric și de prevenire a acestora în rândul populației generale și în colectivități organizate.

BDA reprezintă o problemă de sănătate publică cu impact considerabil asupra sistemelor de sănătate și socio-economic. Actualmente, peste 200 de boli sunt cauzate de consumul de alimente, sau apă, contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice. BDA pot fi transmise prin intermediul produselor alimentare contaminate cu agenți patogeni la diferite etape ale lanțului de producere, depozitare, transportare sau consum al alimentelor. Totodată, serviciile de apă și canalizare absente, inadecvate sau gestionate necorespunzător expun persoanele la riscuri prevenibile pentru sănătate. Astfel, apa contaminată și condițiile de igienă deficitare pot determina transmiterea unor boli precum holera, dizenteria, hepatita A, febra tifoida etc.

La nivel global, anual, aproape una din 10 persoane este afectată de boală diareică acută, ce duce la peste 420 mii de decese. Copiii sunt afectați în mod disproporționat, cu 125 mii de decese în fiecare an (persoane sub 5 ani). În Republica Moldova, anual, se înregistrează cca.16-20 mii cazuri de BDA. În structura morbidităţii, în 65-75% predomină copiii până la 17 ani; morbiditatea în mediul populaţiei urbane este de 1,8 ori mai mare faţă de populaţia rurală. Anual, se înregistrează peste 20 de izbucniri epidemice, cu 5-10 și până la 300 persoane afectate.

În grupul BDA sunt incluse patologii cu mecanismul de transmitere fecal-oral (holera, dizenteria, infecţia rotavirală, salmoneloza, febra tifoidă, yersinioza etc.).

Semnele clinice ale acestui grup de nozologii sunt diferite, dar pot fi şi comune, inclusiv febră până la 40°C, dureri în abdomen, greţuri, vomă, scaun lichid (cu sânge, mucus, apos), cu frecvenţă până la 20-30 ori pe zi, slăbiciuni generale, cefalee. În unele cazuri, se dezvoltă septicemia, deshidratarea şi respectiv, şocul toxico – infecţios. La copii, mai ales până la 1 an, semnele clinice se dezvoltă mai repede decât la adulţi şi respectiv, starea sănătăţii se poate agrava în timp scurt.

Perioada de incubaţie este perioada de la pătrunderea agentului etiologic în organismul uman până la dezvoltarea semnelor clinice. La diferite forme nozologice această perioadă diferă de la 30 minute până la 3-7 zile, la yersinioză, febra tifoidă – până la 3 săptămâni.

Sursa de infecţie pentru o parte din BDA (dizenterie, infecţia rotavirală, febra tifoidă, etc.) este numai omul. Pentru alt grup de boli (salmoneloza, yersinioza, febra paratifoidă B şi C), surse de infecţie sunt şi animalele, păsările, rozătoarele. Putem contacta agenţii cauzali ai BDA în diferite locuri: transport, instituţii publice, locuri de educaţie, instruire, muncă, odihnă, etc.

În Republica Moldova, creşterea sezonieră a morbidităţii prin BDA se atestă în perioada caldă (lunile iunie-septembrie) a anului. Omul se poate infecta pe cale alimentară, habituală şi hidrică, respectiv, măsurile profilactice sunt îndreptate la întreruperea realizării mecanismului de transmitere a infecţiilor date. La unele nozologii (infecția rotavirală) se realizează și calea aerogenă de transmitere.

Pentru prevenirea bolilor diareice acute, îndeosebi la copii, este necesar de a respecta următoarele reguli:

 • alăptarea naturală a copiilor mici cât mai mult timp;
 • imunizarea copiilor contra infecției rotavirale;
 • respectarea regulilor de igienă: spălarea mâinilor cu săpun după folosirea veceului şi înainte de masă, până la pregătirea bucatelor. Este important de învățat copiii metoda corectă de spălare a mâinilor și de verificat cum se aplică;
 • spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor şi legumelor ce se folosesc fără prelucrare termică;
 • excluderea din alimentaţie a produsele alimentare uşor alterabile cu termeni expirat sau de calitate negarantată (vizual, organoleptic);
 • evitarea procurării produselor alimentare și a materiei prime în locurile neautorizate, fără condiţii de păstrare adecvate;
 • curăţarea şi dezinfecţia suprafeţelor de bucătărie şi inventarului (cuţite, platouri etc.) folosit la prepararea bucatelor;
 • plasarea separată, respectând principiul de vecinătate, a produselor gata şi materiei prime în frigider;
 • folosirea ustensilelor de bucătărie separate pentru tranşarea produselor gata şi materiei prime;
 • respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare şi termenii de păstrare;
 • prevenirea pătrunderii în casă, mai ales la bucătărie a muştelor, insectelor de bucătărie, şoarecilor;
 • utilizarea apei potabile doar din surse autorizate sau îmbuteliată;
 • utilizarea pentru scăldat doar a bazinelor acvatice amenajate în acest scop.

Se interzice organizarea festivităţilor în localuri unde lipsesc condiţii de igienă (spălare a mâinilor, WC, seturi suficiente de veselă de bucătărie, capacităţi limitate de păstrare a produselor alimentare etc.); prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate; folosirea ouălor, inclusiv de gâscă şi raţe pentru pregătirea cremelor şi dulciurilor fără prelucrare termică; sau implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu semne clinice de BDA şi alte maladii infecţioase.

La plecare peste hotarele ţării pe un timp îndelungat este necesar să:

 • respectaţi permanent regulile de igienă personală;
 • evitaţi să consumaţi apă, gheaţă sau produse alimentare dacă nu sunteţi siguri că ele sunt inofensive.

În cazul apariţiei semnelor clinice de BDA nu se permite autotratamentul. Recomandarea de bază este consultarea de urgenţă a medicului de familie pentru prescrierea tratamentului argumentat şi adecvat în scopul evitării consecinţelor nedorite.

Pentru mai multe informații accesați link-ul de mai jos:

https://drive.cloud.gov.md/index.php/s/46i3EaKRpyF9Mzw


Săptămâna de conștientizare a consumului de sare 15-21 mai 2023

Săptămâna de conștientizare a consumului de sare 2023 are locîn perioada 15-21 mai 2023 cu tema: „Uită de obiceul de a pune sare în bucatele gata!”. În fiecare an, Organizația Internațională privind Sarea organizează o „Săptămâna Mondială de Conștientizare a Sării” pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele nocive ale consumului în ecxes a sării asupra sănătății.

Săptămână Globală a Securității Rutiere a ONU 15-21 mai 2023 cu genericul: Promovați Mobilitatea

Cea de-a 7-a Săptămână Globală a Securității Rutiere a ONU a avut loc anul acesta în perioada 15-21 mai. Tema este transportul durabil și, în special, necesitatea guvernelor de a facilita trecerea la mersul pe jos, cu bicicleta și utilizarea transportului public.Siguranța rutieră este atât o condiție prealabilă pentru ca această schimbare să aibă loc, cât și un rezultat al acesteia. Sloganul este #Regândiți Mobilitatea.

Acest transfer modal este una dintre recomandările din Planul Global pentru Deceniul de Acțiune 2021-2030.

Planul Global pentru Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră 2021-2030 reflectă un obiectiv ambițios de și reducere a deceselor și traumelor din traficul rutier cu 50% până în 2030.

 

Mesajele cheie ale celei de-a 7-a Săptămână Globale a Securității Rutiere a ONU:

·       Guvernele și partenerii lor trebuie să regândească mobilitatea - aceasta include investiții în mersul pe jos, cu bicicleta și utilizarea transportului public, ceea ce poate promova echitatea și sănătatea pentru oameni și planetă. 

·       Siguranța trebuie să fie în centrul eforturilor de reimaginare a mobilității - acest lucru pune siguranța rutieră în centrul atenției pentru toți utilizatorii drumului. 

·       Astfel, rețelele rutiere trebuie concepute ținând cont de cei mai expuși riscurilor - copii, adolescenți, persoane cu dizabilități, pietoni, bicicliști și utilizatori ai transportului public.

·       Mersul pe jos și cu bicicleta, atunci când sunt în siguranță, contribuie la sănătatea oamenilor și face orașele durabile și societățile echitabile.

·       Transportul public sigur, accesibil și durabil rezolvă multe dintre problemele societății.

 

Fapte cheie

 • Aproximativ 1,3 milioane de oameni mor în fiecare an în urma accidentelor rutiere. Între 20 și 50 de milioane de oameni suferă traume non-fatale, mulți suferind un handicap ca urmare a traumelor.
 • Mai mult de jumătate din toate decesele cauzate de traficul rutier apar în rândul utilizatorilor vulnerabili ai drumului: pietoni, bicicliști și motocicliști.
 • 93% dintre decesele din lume pe drumuri au loc în țări cu venituri mici și medii, chiar dacă aceste țări au aproximativ 60% din vehiculele lumii..
 • Traumele cauzate de traficul rutier cauzează pierderi economice considerabile indivizilor, familiilor și națiunilor în ansamblu. Accidentele rutiere costă majoritatea țărilor 3% din produsul lor intern brut.

·        La nivelul UE, decesele rutiere în 2021 au crescut cu 5% față de anul precedent, deși comparațiile cu 2020 sunt puternic influențate de modelele nivelului de trafic din fiecare țară în timpul pandemiei. Între 2019 și 2020, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 17%.

·        În general, 52% dintre decesele rutiere au avut loc pe drumurile rurale, față de 40% în zonele urbane și 8% pe autostrăzi. Ocupanții mașinilor (șoferi și pasageri) au reprezentat 43% din toate decesele rutiere, în timp ce pietonii au reprezentat 20%, utilizatorii de vehicule cu două roți (motociclete și mopede) 18% și bicicliștii 10% din totalul deceselor.

·        În zonele urbane, modelul este foarte diferit, pietonii (37%) reprezentând cea mai mare parte a victimelor. Cu utilizatorii de mașini cu două roți cu motor reprezentând 18% și un număr tot mai mare de bicicliști (14%) fiind uciși, ceea ce înseamnă că aproape 70% din totalul deceselor din zonele urbane sunt utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

·        Bărbații au reprezentat trei din patru decese rutiere (77%). Bătrânii (65+) au reprezentat mai mult de un sfert (28%) din totalul deceselor, deși proporțional mai mulți tineri sunt uciși pe drumuri. În timp ce 12% dintre cei uciși pe drumurile UE aveau vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, această grupă de vârstă reprezintă doar 7% din populația UE. Prin urmare, statisticile arată că tinerii sunt mai susceptibili de a fi implicați într-o coliziune rutieră fatală.

 

În perioada anului 2022 în Republica Moldova au fost înregistrate 2312 accidente în traficul rutier, în care 217 persoane au decedat și 2586 au fost traumatizate. De menționat că, pe parcursul a 12 luni ale anilor 2019-2022, numărul accidentelor rutiere soldate cu deces sau cu vătămarea medie sau gravă a integrității corporale sau a sănătății persoanei, a oscilat în limita mediei de cca 2 362 accidente rutiere per perioadă menționată.

Cauzele principale a accidentelor rutiere rămân a fi viteza neadecvată vizibilității și condiţiile situației rutiere, constituind 29,80% din numărul total al accidentelor, care a dus la decesul a 102 de persoane şi traumatizarea a altor 794 persoane.

În accidentele rutiere au fost implicați 450 minori (16,05% din numărul total de victime), din ele 15 minori au decedat, 301 traumatizați ușor, 106 traumatizați grav, iar 28 nu au suferit careva traumatisme. Din ei, 134 minori au fost calificați ca culpabili de producerea accidentelor rutiere.

Totodată, din vina conducătorilor auto în stare de ebrietate s-au produs 299 accidente în traficul rutier, atestându-se descreștere cu -9,93% comparativ cu perioada analogică a anului precedent, iar cele soldate cu consecințe ușoare și grave au crescut cu 10,23%, fiind înregistrate 140 cazuri, cu decesul a 24 persoane și 143 persoane traumatizate.

 

Cine este în pericol?

 

Statut socio-economic. Peste 90% dintre decesele din traficul rutier au loc în țările cu venituri mici și medii. Ratele de deces cauzate de accidentele rutiere sunt cele mai ridicate în regiunea africană și cele mai scăzute în regiunea europeană. Chiar și în țările cu venituri mari, persoanele din medii socio-economice inferioare sunt mai susceptibile de a fi implicate în accidente rutiere.

Vârsta. Leziunile cauzate de traficul rutier reprezintă principala cauză de deces pentru copiii și adulții tineri cu vârsta cuprinsă între 5 și 29 de ani.

Gen. De la o vârstă fragedă, bărbații sunt mai susceptibili de a fi implicați în accidente rutiere decât femeile. Aproximativ trei sferturi (73%) din toate decesele din trafic rutier au loc în rândul bărbaților tineri sub vârsta de 25 de ani, care au șanse de aproape 3 ori mai mari de a muri într-un accident rutier decât femeile tinere.

 

Factori de risc:

 

Depășirea vitezei. O creștere a vitezei medii este direct legată atât de probabilitatea producerii unui accident, cât și de severitatea consecințelor accidentului.De exemplu, fiecare creștere cu 1% a vitezei medii produce o creștere cu 4% a riscului de accident mortal și o creștere cu 3% a riscului de accident grav.

 • Conducerea sub influența alcoolului și a altor substanțe psihoactive. Conducerea sub influența alcoolului și a oricărei substanțe psihoactive sau droguri crește riscul unui accident care duce la deces sau traume grave.

În cazul conducerii în stare de ebrietate, riscul unui accident rutier începe la niveluri scăzute de alcool în sânge și crește semnificativ atunci când nivelul de alcool în sânge șoferului este ≥ 0,04 g/dl.

 • Neutilizarea căștilor de motocicletă, a centurilor de siguranță și a scaunelor pentru copii. Utilizarea corectă a căștii poate duce la o reducere cu 42% a riscului de răni mortale și la o reducere cu 69% a riscului de răni la cap. Purtarea centurii de siguranță reduce riscul de deces în rândul șoferilor și ocupanților scaunelor din față cu 45 - 50%, iar riscul de deces traume grave în rândul ocupanților de pe scaunele din spate cu 25%.Utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii poate duce la o reducere cu 60% a deceselor.

Conducere neatentă. Există multe tipuri de distragere a atenției care pot duce la deficiențe de conducere. Distragerea atenției cauzate de telefoanele mobile este o preocupare tot mai mare pentru siguranța rutieră.Șoferii care folosesc telefoane mobile au de aproximativ 4 ori mai multe șanse de a fi implicați într-un accident decât șoferii care nu folosesc un telefon mobil. Folosirea telefonului în timpul conducerii încetinește timpii de reacție (în special timpul de reacție la frânare, dar și reacția la semnalele de circulație) și îngreunează păstrarea benzii corecte și păstrarea distanțelor corecte de urmărire.

Infrastructură rutieră nesigură. Proiectarea drumurilor poate avea un impact considerabil asupra siguranței acestora. În mod ideal, drumurile ar trebui proiectate ținând cont de siguranța tuturor utilizatorilor drumului. Aceasta ar însemna să ne asigurăm că există facilități adecvate pentru pietoni, bicicliști și motocicliști. Măsuri precum potecile, pistele pentru biciclete, punctele de trecere sigure și alte măsuri de calmare a traficului pot fi esențiale pentru reducerea riscului de traume în rândul acestor utilizatori ai drumului.  

Vehicule nesigure. Vehiculele sigure joacă un rol critic în prevenirea accidentelor și reducerea probabilității de rănire grave. Există o serie de reglementări ONU privind siguranța vehiculelor care, dacă sunt aplicate standardelor de producție și producție ale țărilor, ar putea salva multe vieți. Acestea includ obligarea producătorilor de vehicule să respecte reglementările privind impactul frontal și lateral, să includă controlul electronic al stabilității (pentru a preveni supravirarea) și să se asigure că airbag-urile și centurile de siguranță sunt montate în toate vehiculele. Fără aceste standarde de bază, riscul de răniri din trafic – atât pentru cei aflați în vehicul, cât și pentru cei care ies din acesta – este considerabil crescut.

Îngrijire inadecvată după accident. Întârzierile în detectarea și acordarea de îngrijiri pentru cei implicați într-un accident rutier cresc gravitatea rănilor. Îngrijirea rănilor după ce a avut loc un accident este extrem de sensibilă la timp: întârzierile de câteva minute pot face diferența între viață și moarte. Îmbunătățirea îngrijirii post-accident necesită asigurarea accesului la îngrijiri prespitalicești în timp util și îmbunătățirea calității atât a îngrijirii prespitalicești, cât și a celor spitalicești, cum ar fi prin programe de formare specializată.

Aplicarea inadecvată a legislației rutiere. În cazul în care legile rutiere privind conducerea în stare de ebrietate, purtarea centurii de siguranță, limitele de viteză, căștile de protecție și scaune pentru copii nu sunt aplicate, acestea nu pot duce la reducerea preconizată a deceselor și traumelor rutiere.

Ce se poate face pentru a preveni traumatismele cauzate de traficul rutier. Traumatismele rutiere pot fi prevenite. Guvernele trebuie să ia măsuri pentru a aborda siguranța rutieră într-o manieră holistică. Acest lucru necesită implicarea mai multor sectoare, cum ar fi transportul, poliția, sănătatea, educația și acțiunile care abordează siguranța drumurilor, a vehiculelor și a utilizatorilor drumurilor.

Intervențiile eficiente includ proiectarea unei infrastructuri mai sigure și încorporarea elementelor de siguranță rutieră în planificarea utilizării terenurilor și a transportului, îmbunătățirea caracteristicilor de siguranță ale vehiculelor; îmbunătățirea îngrijirii post-accident pentru victimele accidentelor rutiere; stabilirea și aplicarea legilor referitoare la riscurile cheie și creșterea gradului de conștientizare a publicului.