COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia

Înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia

Așa cum, medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana pentru acordarea asistenței medicale primare, și care după caz, organizează accesul la celelalte tipuri de asistență și servicii medicale prevăzute de Programul unic și Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, fiecare dintre noi are dreptul să își aleagă medicul de familie, pe lista căruia dorește să fie înregistrat, cât și instituția medico-sanitară care prestează servicii medicale.

Alegerea și înregistrarea la medicul de familie în instituțiile medico-sanitare se efectuează în conformitate cu ordinul MS și al CNAM nr. 1087/721A din 30 decembrie 2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Puteți alege o singură instituţie medicală primară, preferabil cea mai apropiată de locul de trai. Dacă alegeți un medic de familie care deserveşte alt teritoriu decât cel în care aveți locul de trai, atunci veți asigura deplasarea medicului sau a asistentului medical la locul Dvs. de trai, ori de câte ori va fi necesar.

Pentru a efectua înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia, persoana prezintă buletinul de identitate (sau alte acte de identitate provizorii), iar pentru copiii de până la 16 ani- certificatul de naștere.

Amintim că, în conformitate cu p. 12 al Regulamentului menționat anterior, „Se permite înregistrarea persoanei într-o singură IMS, la un singur medic de familie.”, deci persoana asigurată, nu poate beneficia gratuit de serviciile medicale prestate de alte instituții medico-sanitare, decât cea în care activează medicul de familie, pe lista căruia este înregistrat/ instituțiile cu care au fost încheiate contracte bilaterale de prestare a serviciilor medicale.

Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, sunt achitate de către pacient în casa instituției medico-sanitare în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice.Pe parcursul anilor, se poate întâmpla să ne schimbăm locul de trai, în cadrul aceleiași localități sau într-o altă țară, situație ce necesită înregistrarea sau schimbarea instituţiei medicale primare şi a medicului de familie.

Schimbarea medicului de familie şi a instituţiei medicale primare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, peste șase luni de la ultima schimbare/înregistrare, cu excepţia cazurilor când persoana îşi stabileşte locul de trai în altă localitate.

Pentru eficientizarea acordării asistenței medicale primare și fluidizării accesului beneficiarilor în incinta instituției în contextul pandemiei COVID-19, vizitele la medicul de familie se programează telefonic.

Notă: Pentru o mai bună informare, accesați Regulamentul privind înregistrarea la medicul de familie, versiunea în limba română sau în limba rusă

 

Paşii necesari pentru înregistrarea la medicul de familie sau schimbarea acestuia:

1. Adresaţi-vă medicului de familie ales, pentru a obţine acordul de a vă înscrie pe lista sa. În cazul în care medicul de familie ales, are lista completată (conform standardelor Ministerului Sănătăţii – 1500-2000 de persoane), acesta poate refuza cererea.

 2. Completaţi modelul de cerere, alegând versiunea în limba română sau limba rusă.

3. Depuneţi cererea la medicul de familie, dacă vă înregistraţi pentru prima dată sau schimbaţi medicul în cadrul aceleiaşi instituţii medicale.

 4. În 10 zile, instituţia medicală vă va informa despre înregistrarea pe lista medicului.

5. Pentru schimbarea medicului de familie într-o altă instituţie medicală, depuneţi personal cererea la serviciile de relaţii cu beneficiarii ale Casei Naționale de Asigurări în Medicină, care se află în cadrul agenţiilor teritoriale ale companiei, în fostele centre ale medicilor de familie ori în spitalele raionale. În maximum 10 zile, reprezentanţii Serviciului de relaţii cu beneficiarii al CNAM vă va informa despre modificarea datelor în sistemul informaţional în ceea ce priveşte înregistrarea pe lista medicului.

6. Accesaţi rubrica “Verificarea înregistrării la medicul de familie” de pe site-ul cnam.md, pentru a vedea la ce medic de familie sunteţi înregistrat.

Dacă v-aţi înregistrat pentru prima dată sau aţi schimbat medicul de familie în cadrul aceleiaşi instituţii medicale, beneficiaţi de serviciile acestuia începând cu data acceptării cererii de către medic.

Dacă aţi optat pentru serviciile unui medic de familie dintr-o altă instituţie medico-sanitară, beneficiaţi de serviciile medicului ales din momentul efectuării modificărilor în sistemul informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Notă: Pentru o mai bună informare, accesați Regulamentul privind înregistrarea la medicul de familie, versiunea în limba română sau în limba rusă