COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Ce este AOAM și ce oferă statutul de persoană asigurată?

 

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Asigurările obligatorii de asistență medicală(AOAM) reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

În Republica Moldova, sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală este gestionat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM- cnam.md), iar sarcina de bază a acestuia este de a acoperi cheltuielile sistemului de sănătate, pentru tratamentul şi profilaxia maladiilor persoanelor asigurate. 

De remarcat este faptul că cele mai multe servicii medicale sunt consumate de către copii şi bătrâni, grupuri sociale care nu achită personal primele de asigurare. Plătitorii de prime din salariu utilizează serviciile medicale relativ mai puţin. Când aceştia nu vor mai activa în câmpul muncii, cheltuielile pentru tratament vor fi suportate de către viitorii angajaţi. Potrivit datelor din rapoartele CNAM, omul în perioada copilăriei şi la vârsta de pensionare foloseşte un volum de servicii medicale, costul cărora este cel puţin la nivelul contribuţiilor sale în perioada activ a vieţii sociale.

Respectiv, cu cât vom fi mai mulţi în SAOAM, cu atât mai multe servicii şi medicamente asigurate vom avea, instituţii medicale mai performante şi lucrători medicali mai bine plătiţi. Calitatea serviciilor depinde direct de contribuţiile noastre în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.


Principiile de organizare și funcționare a asigurării obligatorii de asistență medicală sunt următoarele: 

  • principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală bazat pe aceleaşi norme de drept;
  • principiul egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
  • principiul solidarităţii, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile respective în funcţie de venit, iar persoanele asigurate beneficiază de asistenţă medicală în funcţie de necesităţi;
  • principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
  • principiul contributivităţii, potrivit căruia fondurile de asigurări medicale se constituie pe baza primelor de asigurare achitate de către plătitorii stabiliţi de legislaţie;
  • principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform legii;
  •  principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de sine stătător, în baza legii, iar prestatorii de servicii medicale care acordă asistenţă medicală în sistemul respectiv activează pe principii de autofinanţare şi nonprofit.

 

 

Statutul de persoană a sigurată în SAOAM conferă dreptul de a beneficia de volumul integral de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător ca urmare a achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul şi termenele prevăzute de legislaţie sau prin includerea în una dintre categoriile de persoane neangajate asigurate de către Guvern, în conformitate cu Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.  


Verificarea statutului de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al CNAM, utilizînd numărul de identificare de stat/ seria și numărul actului de identitate prozivoriu pentru persoanele ce nu dețin IDNP sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și poate fi verificat aici.


Prima de asigurare reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense, pe care persoana asigurată şi/sau asigurătorul (angajatorul sau Guvernul) este obligat să o plătească în fondurile AOAM. Banii acumulaţi în fondurile respective sunt direcţionaţi spre acoperirea cheltuielilor pentru asistenţa medicală şi farmaceutică prevăzute în Programul unic al AOAM şi destinate persoanelor asigurate în caz de îmbolnăvire.


Programul unic este un document elaborat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu CNAM, aprobat de Guvern, şi reprezintă o listă a maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medicală finanţată din mijloacele asigurării obligatorii de asistență medicală. Acesta stabileşte volumul serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate. Programul unic poate fi accesat pe site-ul cnam.md şi găsit în toate instituţiile medicale contractate de CNAM.


Notă: Pentru a accesa fără plată serviciile acoperite de asigurarea medicală obligatorie este necesar să fiţi persoană asigurată şi să vă înregistraţi la un medic de familie. Medicul de familie este cel care facilitează accesul persoanei asigurate la toate nivelurile de asistență medicală în volumul stabilit de Programul unic. În cazul în care serviciile medicale prestate depășesc volumul stabilit de Programul unic, pacientul achită costul lor direct prestatorului de servicii medicale.