COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”

Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP„Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”, îl găsiți în PDF-ul atașat.  

                          

Instituţia Medico-Sanitară Publică

„Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”

Domeniul de activitate


Domeniul de activitate al IMSP„Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”, este acordarea serviciilor medicale primare.


Medicina de familie este o specialitate medicală care asigură asistenţa medicală primară și reprezintă setul de servicii medicale ce include: activităţi de profilaxie, de consultanţă în scop curativ şi de suport. Activitatea medicului de familie şi echipa sa, asigură prin acțiuni preventive, educaționale, terapeutice și de recuperare, promovarea stării de sănătate a individului, familiei și colectivității.

Asistența medicală primară este garantată pentru toată populaţia Republicii Moldova, indiferent de statutul de asigurat sau neasigurat.

Pentru a beneficia de asistență medicală primară este obligatorie înregistrarea pe lista medicului de familie fiind respectat pricipiul deservirii teritoriale. Medicul de familie este specialistul de prim-contact și cel care, după caz, organizează accesul la celelalte tipuri de asistență și servicii medicale prevăzute de Programul unic.

 

Evoluţia

Sistemul de sănătate din mun. Bălţi până în anul 1997 a fost constituit din 13 instituţii medicale, sectorul de ambulator fiind reprezentat prin 3 policlinici pentru maturi şi 2 policlinici pentru copii, inclusiv, specialişti de profil îngust, dispensare specializate și 2 centre de consultaţii pentru femei.

 

Odată cu adoptarea Concepţiei de dezvoltare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova pe perioada anilor 1997-2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.668 din 17.07.97), în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova NR.I134 din 09.12.97„Cu privire la dezvoltarea asistenţei medicale primare”, în scopul accelerării procesului de reformă a sistemului sănătăţii şi realizării măsurilor de trecere la o nouă formă de asistenţă medicală primară, de către organele administraţiei publice locale au fost luate unele decizii importante în acest context.

 

În luna februarie 1998, în municipiu, a fost instituită Asociaţia Medicală Teritorială, denumită iniţial „Asociaţia Policlinicilor mun. Bălţi”. Noua instituţie medicală, s-a format prin comasarea policlinicilor pentru maturi/copii și centrelor de consultații pentru femei, având drept scop acordarea asistenţei medicale primare populaţiei municipiului.

 

Din 01.03.98, prin reorganizarea acestor structuri au fost create 5 policlinici mixte, ulterior, specialiştii fiind uniţi într-o secţie consultativ - diagnostică. Iniţial, medicii au activat în echipe mari, compuse din 3 terapeuți, 2 pediatri și 1 obstetrician-ginecolog. Începând cu anul 2000, echipele s-au redus la 3 medici, unul dintre care, în mod obligatoriu, era fost - pediatru, manevră îndreptată spre asigurarea asistenței medicale calitative copiilor de vârstă fragedă în primul rând și sporirea gradului de responsabilitate a fiecărui medic.

 

Ca rezultat a reformei administrativ - teritoriale, prin ordinul Ministerului Sănătăţii Republicii Moldova Nr. I60 din 01.07.99 a fost aprobat noul sistem de sănătate a municipiului Bălţi. În baza „Asociaţiei policlinicilor” fiind format „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi” cu retragerea specialiştilor de profil îngust în secţia consultativă a Spitalului Judeţean.

 

Structura Sistemului Ocrotirii Sănătăţii din municipiul Bălţi n-a suferit modificări esenţiale nici după noua reformă administrativ - teritorială, în luna decembrie a anului 2003 fiind instituită Instituţia Medico - Sanitară Publică „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi”, ce are în subdiviziune: 6 Centre de Sănătate şi 2 OMF-uri - Oficiul Medicului de Familie Sadovoe şi Oficiul Medicului de Familie Elizaveta, ce deservesc populația de pe cele 81 de sectoare.

 

Subdiviziunile IMSP„CMF mun. Bălți”


 Centrul de Sănătate Nr. 1, str. Decebal, 101V

 - 2 Secţii medicină de familie, 24 de sectoare, 41293 populaţie.

 Telefon de contact: 0(231)7-43-34; 069820841;

                                0(231)7-37-65; 068760111;

                                0(231)7-07-18; 068723111.

   

 

Centrul de Sănătate Nr. 2, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 52

- 2 Secţii medicină de familie, 16 sectoare, 27652 populaţie.

Telefon de contact: 0(231)2-12-32; 068759222.

 

 

Centrul de Sănătate Nr. 3

 - 9 sectoare, 14497 populaţie.

Telefon de contact: 0(231)2-42-74; 068386333.

 

 

 Centrul de Sănătate Nr. 4

 - 6 sectoare, 9939 populaţie.

Telefon de contact: 0(231)6-78-77; 068393444. Centrul de Sănătate Nr. 5

 - 2 Secţii medicină de familie, 15 sectoare, 25025 populaţie.

Telefon de contact:0(231)3-81-79; 060057555; 078990270. Centrul de Sănătate Nr. 6

- 8 sectoare, 13078 populaţie.

Telefon de contact: 0(231)4-45-77; 068874666.


   

 Oficiul Medicului de Familie s. Elizaveta

 - 2 sectoare, 3046 populaţie.

Telefon de contact:0(231)6-82-82; 078990299.

    

 

 

Oficiul Medicului de Familie s. Sadovoe

 - 1 sector, 1225 populaţie.

Telefon de contact: 0(231)5-52-19.

 


Centrul de Sănătate Prietinos Tinerilor „ATIS”

 Telefon de contact: 0(231)4-64-62; 0(231)4-47-30; 068400228.


 

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

Telefon de contact: 0(231)7-10-11; 068400238.Misiunea, Viziunea și Valorile Instituției Medico-Sanitare Publice

 „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”


Misiunea instituției este să sporească accesibilitatea, eficacitatea și calitatea serviciilor medicale prestate, contribuind astfel la ameliorarea stării de sănătate a populației, prin angajare de personal calificat pus în slujba pacientului în deplin acord cu necesitățile acestuia, prioritizând măsurile de prevenire a maladiilor.

Viziunea: să devenim o instituție de predilecție în acordarea serviciilor de asistență medicală primară pentru pacienți, un mediu favorabil desfășurării activității pentru personalul medical, în scopul îmbunătățirii indicilor de sănătate a comunității.

Valori:

Integritate - suntem onești, obiectivi și cooperanți în desfașurarea activității profesionale;

Merit - ne propunem să câștigăm încrederea pacienților prin calitatea serviciilor prestate;

Siguranță - respectăm drepturile pacienților cât și a angajaților, asigurăm confidențialitatea;

Progres - oferim posibilitatea dezvoltării profesionale tuturor angajaților, deoarece ne dorim să oferim servicii ireproșabile;

Calitate - investim în tehnologii avansate de tratament, pentru a eficientiza calitatea serviciilor prestate;

Motivare - punem accent pe transparență și perseverență în activitate, pentru a motiva pacienții să apeleze la serviciile noastre;

Familie - consiliem persoanele ce vor să își întemeieze o familie, conștienți fiind că ea constituie precondiția oricărei forme de viață socială;

Menire – consiliem beneficiarii, îndemnându - i să valorifice sănătatea, cel mai de preț dar;

Utilitate – promovând modul sănătos de viață, ajutăm beneficiarii să prevină apariția anumitor boli asigurându - le starea de bine;

Nobil – veghem, asemenea îngerilor păzitori, sănătatea pacienților noștri, această misiune fiind considerată una nobilă;

Bunăstare - optăm pentru o atitudine binevoitoare, empatică și corectă în raport cu pacienții cât și angajații, pentru a garanta starea de bine a fiecăruia;

Angajament - ne asumăm ca prestarea de servicii medicale să corespundă așteptărilor/ standardelor/ normelor;

Loialitate – ne îndeplinim obligațiile asumate, drept răsplată, avem considerația și aprecierea pacienților;

Toleranță – punem accent pe calitatea raportului medic – pacient, îngăduința și atitudinea binevoitoare fiind elementele cheie recomandate;

Imunitate – promovăm în rândul beneficiarilor, programul național de imunizare a populației, pentru că ne dorim ca generațiile următoare să fie sănătoase.