COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală (CCSM) este o parte componentă a IMSP„CMF mun. Bălți”, creat conform ordinului Serviciului de Sănătatea 93b. din 07.10.2016, și art.3 din Procesul Verbal al Consiliului Administrativ IMSP„CMF mun. Bălți” din 07.10.2016.


Centrul Comunitar de Sănătate Mintală, este amplasat pe adresa – strada Decebal 101V, mun. Bălți, în incinta Centrului de Sănătate Nr.1, la primul etaj și ocupă preponderent aripa stângă a clădirii, intrarea este comună. De serviciile Centrului pot beneficia locuitorii municipiului Bălţi.


Șef Centru Comunitar de Sănătate Mintală (CCSM)- Secrieru Alexandru.


Program de activitate CCSM: Luni- Vineri 800 - 1800

Program de activitate registratură: Luni – Vineri 800 - 1530


#Notă: Pentru a solicita informație legată de: activitatea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală, servicii, programare- pacienții sunt invitați respectuos să apeleze registratura! Colaboratorii noștri vă vor asista, oferindu-vă suportul informațional necesar.

Telefoane de contact:

 • Fix : 0(231)7-10-11;
 • Mob : 068400238.

 

Scopul Centrului este ameliorarea sănătății mintale a populației prin prestarea serviciilor orientate spre prevenirea, depistarea precoce, diagnostic şi tratament, reabilitarea, promovarea modului sănătos de viață și protecția sănătății mintale în comunitate, precum și crearea premiselor benefice de reabilitare și integrare socio-familială a persoanelor afectate de maladii mintale. 

 

Obiectivele Centrului sunt:

 • reabilitarea psiho-socială;
 • menținerea și îmbunătățirea sănătății;
 • stimularea procesului de socializare și resocializare a persoanelor cu probleme de sănătate mintale în comunitate;
 • precum și integrarea/reintegrarea lor în mediul familial;
 • incluziunea socială a acestora.

 

În cadrul Centrului își desfășoară activitatea și Comisia specială de examinare a capacității psihice a solicitanților de a deține și folosi arme și muniții, de a practica activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită, instituită prin ordinul intern al instituției. Eliberarea concluziilor și /sau a certificatelor se face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (după caz).

 


Actele necesare:

 • Buletin de identitate (original/copie);
 • Bilet de trimitere-extras eliberat de medicul de familie (cu programare prealabilă la medicul de familie);
 • Livret militar/ Adeverința de recrut (original/copie).

 

În funcţie de necesităţile copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi mintale din comunitate, Centrul oferă următoarele servicii:

 • psihiatrice consultative de ambulator;
 • servicii oferite în Centrul de zi;
 • asistenţă mobilă la domiciliu şi de soluţionare a crizelor.   

 

În cadrul Centrului de zi, serviciile sînt împărţite în trei programe de bază: 


1. Programul de reabilitare medico-psiho-socială prin supraveghere şi consultanţă profesională: tratament de susţinere, servicii de reabilitare vocaţională, petrecere a timpului liber, consiliere şi psihoterapie pentru pacienţi şi familiile lor;    

2. Programul de prevenire a instituţionalizării, de dezinstituţionalizare şi incluziune socială: desfăşurarea activităţilor de menaj, artistice şi de socializare;

3. Programul de menţinere şi îmbunătăţire a stării de sănătate: alimentaţie complexă, activităţi de menţinere a igienei personale, promovarea modului sănătos de viaţă, prevenirea maladiilor somatice şi psihice.

Termenul de îngrijire în Centrul de zi este de 3 luni, după care se efectuează reevaluarea cazului cu posibilitatea referirii spre alte servicii sau prelungirea termenului pâna la 6 luni.

 

#Notă: Investigaţiile paraclinice şi de diagnosticare, necesare în cadrul organizării examenelor medicale în Comisii: examinarea medicală a candidaţilor şi conducătorilor de vehicul; pentru port armă, se efectuează contra plată, şi sunt achitate de pacient în casa instituţiei, în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice.


Pacienţii asiguraţi pot beneficia gratuit de serviciile Centrului, în volumul stabilit de Programul unic, din contul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  


Detalii despre specialiștii CCSM, găsiți în PDF-ul atașat.