COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Forumul pentru Responsabilizare Socială în Sănătate

În data de 30.09.2022, directorul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți”, FLOREA Pavel a participat la Forumul pentru Responsabilizare Socială în Sănătate, organizat în Republica Moldova.

În cadrul Forumului au fost prezentate experiențele Crucii Roșii din Elveția și a partenerilor „CASMED” și AO „HOMECARE” în implementarea conceptului de responsabilizare socială în sănătate, soluții utile și exemple valoroase pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și a relațiilor de cooperare dintre medici și pacienți.

 La eveniment au participat circa 100 de invitați – reprezentanți ai autorităților naționale în sănătate, Banca Mondială, Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și Cooperare, Organizația Mondială a Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul Național Anticorupție, Oficiul Avocatului Poporului, manageri de instituții medicale republicane, municipale și regionale, experți internaționali, organizații ale societății civile, grupuri de pacienți, mass media, etc.

Participanții sau împărtășit cu practicile locale și internaționale care vor facilita o mai bună înțelege a abordărilor de responsabilizare socială și impostanței acesteia, dar și au consolidat eforturile comune ale actorilor implicați în îmbunătățirea serviciilor de sănătate din Republica Moldova.

Ce este responsabilizarea social? Ce semnifică responsabilizarea socială în sănătate? Care sunt beneficiile responsabilizării sociale? Ce reprezintă un mecanism de responsabilizare socială? Care sunt mecanismele și intrumentele de responsabilizare socială aplicate în sistemul sănătății? Care este rolul diferitor actori-cheie în asigurarea responsabilizării sociale în sănătate? Sunt doar căteva din întrebările discutate în cadrul forumului.