COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

Ziua Mondială a siguranței pacienților

Ziua Mondială a siguranței paciențilora fost înființată în 2019 de cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății prin adoptarea rezoluției WHA72.6 – „Acțiune globală privind siguranța pacienților”. Obiectivele fiind de a crește gradul de conștientizare și implicare a publicului, pentru a spori siguranța pacienților.

Ziua Mondială a siguranței pacienților2023 este marcată pe 17 septembrie cu tema „Angajarea pacienților pentru siguranța pacienților”, ca recunoaștere a rolului crucial pe care îl joacă pacienții, familiile și îngrijitorii în siguranța asistenței medicale.

Prin sloganul „Sporiți vocea pacienților!”, OMS solicită tuturor părților interesate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că pacienții sunt implicați în formularea politicilor, sunt reprezentați în structurile de guvernanță, sunt implicați în co-proiectarea strategiilor de siguranță și sunt parteneri activiîn propria lor grijă. Acest lucru poate fi realizat doar prin furnizarea de platforme și oportunități pentru diverși pacienți, familii și comunități de a-și spori vocea, preocupările, așteptările și preferințele pentru a promova siguranța, centrarea pe pacient, încrederea și echitatea.

Evenimentul își propune să influențeze părțile interesate, inclusiv pacienții, familiile, factorii de decizie, liderii din domeniul sănătății, lucrătorii din domeniul sănătății și organizațiile de pacienți, pentru a lucra în colaborare pentru a proiecta în comun politici de îngrijire a sănătății și intervenții de siguranță care reflectă cu adevărat nevoile și preferințele pacienților, sporind în cele din urmă siguranța asistenței medicale la nivel global.

Obiectivele Zilei Mondiale a siguranței pacienților

Ø Creșterea gradului de conștientizare globală cu privire la necesitatea implicării active a pacienților și a familiilor și a îngrijitorilor în toate setările și la toate nivelurile de îngrijire a sănătății pentru a îmbunătăți siguranța pacienților.

Ø Implicarea factorilor de decizie, liderilor din domeniul sănătății, lucrătorilor din domeniul sănătății și din domeniul îngrijirii, organizațiilor pacienților, societatății civile și alte părți interesate în eforturile de a implica pacienții și familiile în politicile și practicile pentru o îngrijire medicală sigură.

Ø Împuternicirea pacienților și familiilor să se implice activ în propria îngrijire a sănătății și în îmbunătățirea siguranței asistenței medicale.

Ø Susținerea acțiunilor urgente privind implicarea pacienților și a familiei, aliniate cu Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021–2030, care urmează să fie luate de toți partenerii.

Apariția evenimentelor adverse din cauza îngrijirii nesigure este probabil una dintre cele 10 cauze principale de deces și invaliditate din lume. În fiecare an, 134 de milioane de evenimente adverse apar în spitalele din țările cu venituri mici și medii din cauza îngrijirilor nesigure, ducând la 2,6 milioane de decese.

Investițiile în reducerea prejudiciului pacienților pot duce la economii financiare semnificative și la rezultate mai bune pentru pacient.

Siguranța pacientului este o componentă fundamentală pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate în conformitate cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 3 (Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea sănătății și a bunăstării pentru toți la toate vârstele).

Mesajele Zilei Mondiale a siguranței pacienților

·       Asistența medicală sigură este un drept fundamental al tuturor pacienților, pretutindeni, de fiecare dată. Dauna pacienților din cauza îngrijirii nesigure este una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel mondial, milioane de pacienți sunt afectați în fiecare an.

·       Implicarea pacientului și a familiei este o strategie cheie pentru dezvoltarea unor sisteme de sănătate mai sigure. Asistența medicală sigură depinde de implicarea deplină a pacienților și a familiilor ca utilizatori ai sistemului de sănătate și necesită o trecere de la îngrijirea concepută pentru pacienți la îngrijirea concepută cu pacienți.

·       Pacienții și familiile ar trebui să fie implicate la fiecare nivel de asistență medicală, de la consimțământul pe deplin informat și luarea deciziilor în comun la punctul de îngrijire, până la elaborarea politicilor și planificare.

·       Nimeni nu ar trebui să fie dăunat în îngrijirea sănătății. Trebuie să ridicăm vocea pacienților și trebuie să ascultăm și să învățăm. Toată lumea are un rol de jucat: factorii de decizie, liderii din domeniul sănătății, lucrătorii din domeniul sănătății și din domeniul îngrijirii, pacienții și familiile acestora, susținătorii pacienților și societatea civilă.

Sfaturi practice pentru pacienti

·       Cunoaște-ți drepturile și responsabilitățile în ceea ce privește îngrijirea în siguranță;

·       Puneți întrebări pentru a înțelege starea dumneavoastră de sănătate și pentru a putea lua decizii informate;

·       Păstrați o evidență a istoricului dvs medical și a medicamentelor pe care le administrați;

·       Informați-vă de la medicul dumneavoastră despre cele 5 momente pentru siguranța medicamentelor și urmați planul de tratament;

·       Luați medicamentele așa cum este recomandat de medic și raportați orice reacție adversă;

·       Oferiți feedback cu privire la experiența dumneavoastră și oferiți sugestii pentru a face asistența medicală mai sigură, raportând orice evenimentadvers;

·       Consultați medicul dumeavoastră despre informațiile găsite pe internet, rețele de socializare sau influenceri.

Sfaturi practice pentru familii și îngrijitori

·       Fiți la curent cu starea de sănătate, recomandările medicului, tratamentul prescris a persoanelor aflate la îngrijire;

·       Fiți vigilenți și acționați pentru a identifica problemele de siguranță, atunci când starea se înrăutățește;

·       Participați la consimțământul informat și asigurați-vă că înțelegeți riscurile și beneficiile oricărui tratament sau procedură;

·       Utilizați toate canalele de comunicare cu lucrătorii medicali pentru a clarifica orice confuzie;

·       Împărtășiți experiențele, preocupările și orice sugestii pentru a îmbunătăți siguranței asistenței medicale.

Momente pentru siguranța medicamentelor

Ø Luați medicamentele așa cum vă sunt recomandate de către personalul medical;

Ø Când vi se prescrie un medicament, verificați cu personalul medical dacă aveți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a-l lua în siguranță.

Ø Păstrați o listă actualizată cu toate medicamentele pe care le luați și împărtășiți-o cu personalul medical care vă tratează.

Ø Fiți conștienți de potențialele efecte secundare ale medicamentelor dumneavoastră.

Ø Păstrați medicamentele așa cum v-a fost indicat și verificați periodic data de expirare.

Ø Exprimați orice îngrijorare legată de medicamentele dumneavoastră cu personalul medical.

Implicarea pacientului și a familiei este o strategie esențială care a fost inclusă ca principiu fundamental în rezoluția Adunării Mondiale a Sănătății privind acțiunea globală privind siguranța pacienților și în Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021-2030.