COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

În atenția beneficiarilor de servicii medicale, care doresc să se înregistreze/ schimbe medicul de familie.

În atenția beneficiarilor de servicii medicale

(care doresc să își schimbe medicul de familie)

Așa cum, medicul de familie este specialistul de prim contact la care apelează persoana pentru acordarea asistenței medicale primare, și care după caz, organizează accesul la celelalte tipuri de asistență și servicii medicale prevăzute de Programul unic și Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, fiecare dintre noi are dreptul să își aleagă medicul de familie, pe lista căruia dorește să fie înregistrat, cât și instituția medico-sanitară care prestează servicii medicale.

Alegerea și înregistrarea la medicul de familie în instituțiile medico-sanitare se efectuează în conformitate cu ordinul MS și al CNAM nr. 1087/721A din 30 decembrie 2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce prestează asistență medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală”.

Amintim că, în conformitate cu p. 12 al Regulamentului menționat anterior, „Se permite înregistrarea persoanei într-o singură IMS, la un singur medic de familie.”, deci persoana asigurată, nu poate beneficia gratuit de serviciile medicale prestate de alte instituții medico-sanitare, decât cea în care activează medicul de familie, pe lista căruia este înregistrat/ instituțiile cu care au fost încheiate contracte bilaterale de prestare a serviciilor medicale.

Pentru eficientizarea acordării asistenței medicale primare și fluidizării accesului beneficiarilor în incinta instituției în contextul pandemiei COVID-19,  vizitele la medicul de familie se programează telefonic.

Cheltuielile pentru serviciile medicale prestate persoanelor neasigurate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, sunt achitate de către pacient în casa instituției medico-sanitare în corespundere cu costurile prevăzute în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituțiile medico-sanitare publice.