COVID-19 DACĂ AVEȚI SIMPTOME CA FEBRĂ, TUSE, RINOREE, SOLICITAȚI ASISTENȚA MEDICALĂ LA 112

D. PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE APELAȚI LINIA VERDE A AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ: 0 800 12300

31 mai 2022 - Ziua Mondială fără Tutun, cu genericul „Tutun: Amenințare pentru mediul nostru”

31 mai 2022

Ziua Mondială fără Tutun

„Tutunul: Amenințare pentru mediul nostru”

 

 

În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și partenerii săi marchează la 31 mai Ziua Mondială fără Tutun (ZMFT) pentru a reflecta și accentua asupra riscurilor pentru sănătate asociate consumului de tutun și de a susține politici eficiente de reducere a consumului de tutun sub orice formă și ce pot face oamenii din întreaga lume pentru a-și revendica dreptul la sănătate și la o viață sănătoasă pentru generatiile viitoare.

În anul curent pentru ZMFT, OMS lansează campania globală „Tutunul: Amenințare pentru mediul nostru”. Campania are drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul tutunului asupra mediului: de la cultivare, producere, distribuire, consum, poluarea cu deșeuri și de asemenea, oferă consumatorilor un motiv în plus de a renunța la orice produs ce conține tutun.

Cu o contribuție anuală de 84 de megatone de dioxid de carbon, echivalent a emisiilor de gaze cu efect de seră, industria tutunului contribuie la schimbările climatice prin reducerea rezistențeila aceste schimbări, irosind resurselor și dăunând ecosistemelor.

Aproximativ 3,5 milioane de hectare de teren agricol sunt distruse pentru cultivarea tutunului în fiecare an. Defrișările pentru plantațiile de tutun contribuie la degradarea solului și reduce capacitatea de a cultiva alte culturi și vegetație. De menționat, că circa 90% de tutun este recoltat în țările cu venituri mici și mijlocii și povara asupra mediuluile revine anume acestor țări, pe când profitul - companiilor de tutun transnaționale.

Impactul nociv al industriei tutunului asupra mediului este enorm și este în continua creștere, creând o presiune inutilă asupra resurselor deja limitate ale planetei noastre și ecosistemelor fragile.

Industria tutunului investește masiv în furnizarea unui „camuflaj verde” pentru practicile sale distructive, raportând date despre impactul asupra mediului și finanțând proiecte de mediu. „Ecranul său de fum” este întreținut doar de lipsa datelor obiective despre impactul real și de legislația limitată și inconsecventă la nivel internațional și local.

Consumul de tutun este asociat cu o povară umană și economică substanțială. Fumatul este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, hipertensiune arterială și multe altele, ucigând anual peste 8 milioane de oameni pe an în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane de decese sunt cauzate de expunerea la fumul de tutun.

Potrivit unui studiu din 2018, costul economic total al fumatului, atât din cheltuielile cu sănătatea, cât și din pierderile de productivitate este echivalent cu 1,8% din produsul intern brut (PIB) la nivel global. 

Toate produsele din tutun (țigarete, tutun de rulat, tutun pentru narghilea, tutunul care nu arde cu încălzire electrică-HEETS, etc.), cât și produsele conexe (țigarete electronice și produse din plante pentru fumat) prezintă pericol sub orice formă de consum și afectează grav sănătatea.

Reducerea consumului de tutun ar trebui să fie identificată ca una dintre cele mai importante pârghii pentru atingerea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, nu doar a celor legate direct de sănătate.

 

Impactul tutunului asupra mediului

 

Tutunul dăunează pădurilor. Se estimează că circa 1,5 miliarde de hectare de păduri au fost defrișate în întreaga lume începând cu anii 70 a secolului trecut pentru cultivarea tutunului, contribuind astfel la creșterea anuală a gazelor cu efect de seră cu până la 20%. Aproximativ 200.000 de hectare de teren sunt defrișate anual pentru cultivarea și uscarea tutunului.

 

Tutunul dăunează solului. Epuizarea solului cauzată de cultivarea tutunului contribuie la insecuritatea alimentară și la provocările nutriționale. Reabilitarea solului după cultivarea tutunului este costisitoare. Pe baza datelor colectate în 2014, ar costa 20,6 milioane USD pentru a inversa efectele negative asupra solului din Bangladesh cauzate de un an de cultivare a tutunului.

 

Tutunul dăunează resurselor de apă. Întregul ciclu de producere al unei singure țigări necesită aproximativ 3,7 litri de apă, aceasta incluzând creșterea, fabricarea, distribuția, utilizarea și eliminarea. Un fumător mediu ar putea economisi până la 74 de litri de apă pe zi dacă ar renunța la fumat. Cultivarea tutunului epuizează pânzele freatice. Numai etapa de cultivare a tutunului necesită aceeași cantitate de apă de care ar avea nevoie un individ pentru un an întreg.

 

Tutunul poluează aerul. Pentru a produce o singură țigară sunt emise circa 14 g de CO2 . Producerea tutunului contribuie anual cu aproape 84 de milioane de tone de emisii de CO2 . Aceasta este echivalentul a 280.000 de rachete care se lansează în spațiul cosmic. Fumul de tutun contribuie la niveluri mai ridicate de poluare a aerului și conține trei tipuri de gaze cu efect de seră: dioxid de carbon, metan și oxizi de azot.

 

Tutunul generează deșeuri periculoase. La nivel global, anual din rezultatul producerii și consumului de tutun sunt generate aproximativ 25 de milioane de tone de deșeuri. Există peste 7.000 de substanțe chimice eliberate în mediu în urma utilizării unei țigări – dintre care 70 sunt cancerigeni cunoscuți.


Aproximativ 4,5 trilioane de țigări sunt aruncate în mediu în fiecare an. Aproape toate țigările comerciale au atașat un filtru de acetat de celuloză; acest aditiv este slab degradabil și constituie o sursă de contaminare a mediului cu microplastice. Inclusiv și aruncarea cartuşelor şi bateriilor pentru ţigări electronice reprezintă o preocupare majoră pentru mediu. 

 

 

Controlul tutunului în Republica Moldova

Republica Moldova, ca țară – parte a Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind Controlul Tutunului (CCCT), anual implementează diferite acțiuni privind controlul tutunului în scopul implementării prevederilor CCCT, precum şi armonizării legislaţiei naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene.

Astfel, la 17 martie 2022 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea privind aderarea țării la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. Scopul aderării la acest protocol este combaterea comercializării ilegale a produselor de tutun și, respectiv, excluderea presiunilor suplimentare asupra sistemelor de sănătate și pierderilor economice. De menționat, că ponderea comerțului ilicit cu produse de tutun în țara noastră constituie 2-3 procente din volumul total al acestor produse plasate pe piață. Asta duce la neîncasarea în bugetul de stat a circa 40 de milioane de lei anual.

O altă acțiune realizată este intrarea în vigoare din 22 aprilie 2022 a modificărilor și completărilor la Legea nr. 278/2007 în scopul protecţiei sănătăţii populaţiei de consecinţele negative ale consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit, a produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Totodată au fost efectuate modificări și completări la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008, care prevăd răspunderea administrativă a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea reglementărilor menționate.

 

Protejați mediul înconjurător!

 Ziua Mondială fără Tutun 2022, oferă un motiv în plus pentru a renunța la consumul de tutun.